Pierwszy w Polsce “Zielony Kredyt” dla energetycznego projektu w formule PPP

Pierwszy w Polsce “Zielony Kredyt” dla energetycznego projektu w formule PPP

Fundusz inwestycyjny Meridiam Infrastructure, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę Instalacji Termincznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna instalacja została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Meridiam, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę i eksploatację Instalacji Termincznego Przetwarzania Odpadów, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja został wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, wyeksploatowanych instalacji węglowych energią wytworzoną zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, która będzie dostarczać mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, zmniejszając tym samym nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i jednocześnie znacząco ograniczając emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, co jest w pełni zgodne z polityką klimatyczną Polski i całej Unii Europejskiej.

„Zaangażowanie tak wielu kluczowych instytucji finansowych w proces finansowania proekologicznego projektu, jakim jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, to kolejny kamień milowy dla Polski na drodze do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie dla Warmii i Mazur, jednego z najpiękniejszych i najczystszych obszarów w Polsce.” – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

W finansowanie projektu zaangażowany jest PFR, który udzielił finansowania mezzanine w wysokości 48 mln zł spółce Dobra Energia dla Olsztyna. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny udzieli 200 mln zł długoterminowego długu uprzywilejowanego na realizację projektu. Długoterminowe finansowanie z 20-letnim terminem zapadalności uzupełnią kredytodawcy komercyjni – mBank, ERSTE Bank i Kommunal Kredit. Bank Pekao finansuje kredyt na pokrycie podatku VAT. Kolejne banki mogą uzupełnić tę pulę w najbliższych tygodniach.

Od początku budowy, czyli od połowy 2020 roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi około 172 mln zł.

Meridiam – mający 95 proc. udziałów w w spółce Dobra Energia dla Olsztyna oraz hiszpańska firma Urbaser – podmiot świadczący usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania – w ramach realizacji inwestycji w Olsztynie zapewnią kapitał własny, który uzupełni finansowanie. Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł. Nowy plan finansowania został zatwierdzony przez partnera publicznego, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dług nadrzędny został oceniony przez Vigeo Eiris Group (Moody’s) jako zgodny z zasadami zielonych pożyczek Loan Market Association.

“Nasza inwestycja to projekt o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 100 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła”. – wskazuje Krzysztof Witkowski, Prezes Dobrej Energii dla Olsztyna i dodaje: „Warto podkreślić, że paliwo, które będzie wykorzystywane do zasilania ekociepłowni jest produkowane z odpadów wytwarzanych przez samych mieszkańcówco wpisuję się w gospodarkę oobiegu zamkniętym.”

Uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej (ITPO) planowane jest w połowie 2023 r. Elektrociepłownia, która do ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, pokryje około 30 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło.

 

 

Spektakularna operacja posadowienia jednego z dwóch kotłów gazowo olejowych na fundamentach. Każdy z nich o wadze ponad 90 ton.

Spektakularna operacja posadowienia jednego z dwóch kotłów gazowo olejowych na fundamentach. Każdy z nich o wadze ponad 90 ton.

31 marca 2021, zgodnie z przyjętym harmonogramem na teren budowy dotarł transport kotłów CERNEY S.A. kotłowni szczytowej. Jest to kolejny kamień milowy na drodze do transformacji energetycznej Olsztyna. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny ważny etap realizacji inwestycji.

Pierwsze testy kotłowni szczytowej Dobra Energia Dla Olsztyna planuje na jesieni bieżącego roku. Wszystko po to by kolejnej zimy, ekologiczna, dobra energia ogrzała domy mieszkańców Olsztyna.

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Dobra Energia dla Olsztyna przekazała firmie Doosan zezwolenie (NTP) na rozpoczęcie prac nad budową najnowocześniejszego i w pełni ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie – sercu Warmii i Mazur. Uruchomienie instalacji planowane jest do połowy 2023 roku. Całkowity koszt budowy szacowany jest na około 720 mln zł, z czego kluczowym elementem finansownia jest dotacja unijna.

Główny wykonawca EPC wybrany przez Dobra Energia dla Olsztyna – konsorcjum dwóch firm: Doosan Heavy Industries & Construction oraz Doosan Lentjes – będzie odpowiedzialny za budowę i zapewni w pełni ekologiczne rozwiązania, takie jak innowacyjny kocioł czy turbina parowa. Rozpoczęte już prace budowlane są realizowane przez wiodącą austriacką firmę Strabag.

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla regionu projekcie. Dzięki niemu Warmia i Mazury, jeden z najpiękniejszych i najczystszych terenów w Polsce, zyskają w pełni ekologiczną inwestycję, pozwalającą jednocześnie na wytwarzanie czystszej energii z pozostałych odpadów komunalnych”. – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Nowa inwestycja w stolicy Warmii i Mazur obejmować będzie budowę i eksploatację zakładu produkującego energię z odpadów komunalnych. Instalacja będzie spełniać najwyższe standardy ochrony środowiska., przekroczy ona standardy europejskie wymagane w nowych Konkluzjach dotyczących BAT. Sam zakład ma być jedną  z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Projekt realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będzie finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Budowa przyśpiesza – do końca roku będzie pracować ponad 220 osób.  Szacuje się, że projekt stworzy w sumie prawie 500 nowych miejsc pracy.

,,Dzięki realizacji inwestycji nasze miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła, które pozwoli nam zaspokoić potrzeby naszych klientów przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pod koniec 2021 roku zakończymy współpracę z naszym obecnym Partnerem Prywatnym – Michelin Polska,
który nie będzie już dostarczał ciepła na potrzeby lokalne. Rozpoczniemy jednak długofalową współpracę z naszym nowym Partnerem – firmą Dobra Energia dla Olsztyna
” – mówi Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Nowa instalacja pozwoli na zmniejszenie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń pyłów i gazów do powietrza. Nowa instalacja przyczyni się zatem do znacznej poprawy jakości powietrza w całym regionie.

,,Dobra jakość powietrza jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur. Ekologiczna elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym jest nowoczesnym rozwiązaniem, które nie tylko spełnia najnowsze wytyczne Unii Europejskiej, ale także rozwiązuje problem składowania odpadów w całym regionie. Ponadto pozwoli na wyeliminowanie stale rosnących kosztów transportu odpadów nienadających się do recyklingu poza granice województwa” – wskazuje Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna, który jest odpowiedzialny
za zarządzanie i eksploatację nowej, w pełni ekologicznej elektrociepłowni.

Ekologiczna gospodarka frakcją palną z odpadów komunalnych stanowi również bezpośredni wkład w europejską politykę mającą na celu zmniejszenie udziału składowisk odpadów jako narzędzi zarządzania odpadami. Wpłynie to również na zwiększenie odzysku energii z odpadów, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów składowiskowych do atmosfery i zmniejszenie emisji CO2 o prawie 100 000 ton rocznie. Projekt ten będzie stanowił znaczący udział Polski w walce ze zmianami klimatycznymi i w gospodarce obiegu zamkniętego (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 8, 12 i 13). Jest to również istotny element w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Dariusz Sobczyński, Point of View // d.sobczynski@pov.pl, 601 960 003

Adam Kukielewski, Point of View // a.kukielewski@pov.pl, 600 990 902