Panel Interesariuszy

Panel Interesariuszy

Szanowni Państwo,

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna serdecznie zaprasza wszystkich interesariuszy na spotkanie dotyczące realizowanego projektu – instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 16:00 w formule on‑line na platformie Click Meeting. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować poprzez poniższy link.

https://cutt.ly/mNSLiPL

Wydarzenie ma charakter otwarty. Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań na adres kontakt@energiaolsztyn.pl abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa kwestie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Montaż turbiny w maszynowni ITPO

Montaż turbiny w maszynowni ITPO

Od projektu, do montażu. Turbina, która została w październiku 2022 roku posadowiona w maszynowni ITPO w Olsztynie, przeszła cały ten proces, który na każdym etapie nadzorował Tomáš Winkler - kierownik projektu z Doosan Škoda Power.

Waga tego turbozespołu (bez płynów eksploatacyjnych takich jak 8 m3 oleju) i napędów zaworów to ponad 70 ton, dlatego do jego zainstalowania w budynku nie wystarczył jeden dźwig. Potrzebne były aż dwa dźwigi, których operatorzy musieli wykazać się niesłychaną precyzją i synchronizacją.

Montaż turbiny wraz z generatorem to ostatni element prac w maszynowni przed zamknięciem dachu budynku.

Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej.

W praktyce oznacza to, że wydajność ITPO w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej. Ta ilość energii elektrycznej wystarczy np. na ciągłe zasilenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez cały rok.

Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

Z dumą informujemy, że kocioł Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie przeszedł próbę ciśnieniową! 14 września oficjalnie celebrowaliśmy ten sukces, wieńcząc cały proces uroczystością stemplowania tabliczki znamionowej.

W przebiegu próby kocioł został poddany ciśnieniu roboczemu 157 bar, przy czym ciśnienie nominalne w trakcie rutynowej pracy instalacji, wynosi zaledwie 82 bary. 190% ciśnienia nominalnego nie naruszyło szczelności ponad 4,5 tysiąca spoin, które zostały wykonane w trakcie montażu. Gratulujemy realizacji tego etapu generalnemu wykonawcy – konsorcjum firm Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility – jak również podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie kotła – firmie REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – GRUPA ZARMEN.

Osiągnięcie tego kamienia milowego przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna to znak, że realizacja całego przedsięwzięcia może być kontynuowana w sposób niezakłócony, tak aby w 2023 r. pierwsze dostawy czystej, ekologicznej energii cieplnej mogły ogrzać domy i mieszkania olsztynian.

Green 2022

Green 2022

Już po raz drugi Dobra Energia Dla Olsztyna jako partner ekologiczny Olsztyn Green Festival poprzez wspólną zabawę przekazywała wiedzę na temat powstającej ITPO i promowała proekologiczne zachowania wśród uczestników festiwalu.

Oprócz konkursów edukacyjnych i fotograficznych odbywających się w strefie eko-warsztatów, ci najmłodsi jak i ci nieco starsi festiwalowicze , mogli wziąć udział w niezwykle pouczających spotkaniach odbywających się w Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie zaproszeni eksperci oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej opowiadały o swoim podejściu do pro-ekologicznego stylu życia.

Organizatorem wydarzenia była grupa medialna Agora SA.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

W stolicy Warmii i Mazur, 5 lipca, pod patronatem Prezydenta Miasta, został oficjalnie powołany Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Jego głównym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej i ciepła, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Spółka Dobra Energia dla Olsztyna jest jednym z podmiotów, który zainicjował powołanie Klastra.

Instytucja klastra energetycznego została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Według definicji jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja powołania klastrów energetycznych w Polsce jest koncepcją innowacyjną i unikalną w skali całej Europy. Zgodnie z założeniem służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie uzyskania efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska, tworząc ku temu optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster energetyczny w stolicy Warmii i Mazur, który został oficjalnie powołany do życia, będzie funkcjonował pod nazwą Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Autorami inicjatywy są spółki miejskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna, która ma być jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną w ramach klastra.

Obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pokazuje nam jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i firm. Stąd wynika koncepcja powołania do życia klastra energetycznego w Olsztynie, której byliśmy jednym z inicjatorów – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna i dodaje: – Funkcjonowanie w ramach Klastra to dla nas okazja do pogłębienia partnerskiej współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i ze świata nauki. Jest to element naszej strategii, którą od początku realizujemy i będziemy realizować, polegającej na jak najefektywniejszym wsparciu regionu i jego mieszkańców.

Klaster Energii „Olsztyn Net Zero” ma stanowić obszar zacieśnionej, partnerskiej współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, cieplnej, gazownictwa, przetwarzania odpadów i transportu oraz podmiotów zainteresowanych zakupem energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz chłodu. Jego inicjatorzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez wszystkich członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności, rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ograniczenie zużycia wody. Chcą również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, promując jednocześnie i pobudzając innowacyjność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Idea Klastra Energii „Olsztyn Net Zero” ma jednak służyć przede wszystkim dobru regionu oraz jego mieszkańcom i lokalnym firmom. Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do „czystej” energii elektrycznej i ciepła. Jest to szczególnie istotne dla całego regionu Warmii i Mazur, kojarzonego jako jeden z najbardziej zielonych obszarów w Polsce. Klaster będzie dbał również o edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizowanie programów stażowych i konkursów. Efektem ma być aktywizacja zawodowa uczniów i studentów.

Turbina parowa – komunikat

Turbina parowa – komunikat

Zakończono prace nad przygotowaniem kluczowego elementu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Chodzi o turbinę parową, która zostanie dostarczona do stolicy Warmii i Mazur pod koniec września.

Turbina parowa wraz z kotłem to serce ITPO. Dochodzi w niej do przemiany energii cieplnej, pozyskanej w kotle z procesu spalania odpadów, w energię mechaniczną Maszyna napędzi generator za pośrednictwem przekładni zainstalowanej na ramie turbozespołu.. Jednocześnie z turbiny do wymienników ciepłowniczych przekazywana będzie para, która zostanie wykorzystana do podgrzewania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Turbina została wyprodukowana w Doosan Škoda Power w Pilznie w Czechach. W zeszłym tygodniu odbył się jej komisyjny odbiór. Stan techniczny serca instalacji, z ramienia @Dobra Energia dla Olsztyna, został przeprowadzony przez @Sebastian Metka. Towarzyszyli mu przedstawiciele generalnego wykonawcy tj. Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility.

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalacje termicznego przekształcania odpadów ten istotny element, wybrany specjalnie dla elektrociepłowni w Olsztynie, można uznać za wyjątkowy w skali całego kraju. Jest to bowiem tzw. turbina przeciwprężna, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ciepła ze spalania odpadów na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu ITPO osiąga bardzo wysoką sprawność energetyczną. Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej. Taka wydajność, w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej, co przekłada się m.in. na świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Oprócz produkcji turbiny ogromnym wyzwaniem logistycznym jest jej transport. Waga samego turbozespołu, bez płynów eksploatacyjnych (m.in. 8 m3 oleju) oraz napędów zaworów to ponad 70 ton. Do tego należy doliczyć wagę wyposażenia dodatkowego, takiego jak szafa sterowania i automatyki, rama dla generatora oraz wagę samego generatora energii elektrycznej. To kolejne kilka ton. Turbina zostanie dostarczona do Olsztyna drogą lądową. Będzie to tzw. transport ponadgabarytowy.

Dostawa turbiny na budowę planowana jest na 29 września bieżącego roku. Podróż elementu z Czech do Olsztyna zajmie około dwie doby. Generator energii elektrycznej, zostanie dostarczony do ITPO tego samego dnia jednak osobnym transportem, który wyruszy do nas aż z Indii.