Operacja Czysta Rzeka 2023

1 marca ruszyła kolejna edycja „Operacji Czysta Rzeka” – to pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania brzegów jezior oraz rzek.

Wydarzenie zachęca do działania nie tylko członków lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, ale również turystów, co stanowi niezmiernie ważny aspekt dla naszego regionu – Warmii i Mazur. Skupienie tych wszystkich grup społecznych wokół wspólnej inicjatywy, wpływa na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za czystość środowiska naturalnego.

To także akcja edukacyjna, która przyciąga uwagę najmłodszych. Obserwując zaangażowanie dorosłych chłoną naukę jak gąbka. Budują swoją wizję świata opartą o wzór, na który patrzą. Kształtują w sobie nawyki, które mają realny wpływ na kondycję naszej planety i na jakość życia kolejnych pokoleń.

Początkowo projekt dotyczyć miał jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że są chętni do propagowania idei w całej Polsce. Wśród nich jesteśmy również my!

Spotkajmy się nad czystą rzeką i czystym jeziorem!

Chcesz dołączyć? Wejdź na oficjalną stronę akcji: https://lnkd.in/gjaE2wMD

Operacja Czysta Rzeka 2023

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."