Dobra Energia dla Olsztyna w symbiozie z naturą i mieszkańcami

Letnie miesiące to dla wielu z nas czas wytchnienia i odpoczynku w trakcie wyczekiwanego urlopu. Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, wśród osób wypoczywających w kraju od lat najpopularniejszym kierunkiem jest wybrzeże Bałtyku. Drugie miejsce na podium tego rankingu należy do przeciwległego bieguna kraju, czyli do rejonów górskich. Województwo warmińsko-mazurskie to trzeci z najpopularniejszych regionów, który Polacy wybierają na swój wymarzony wakacyjny odpoczynek. Kochamy mazury za ciszę, spokój i cudowną naturę. To właśnie ona przyciąga stęsknionych za przyrodą turystów i to właśnie ona wymaga naszej szczególnej uwagi, ochrony i opieki.  Lokalna społeczność doskonale rozumie tę potrzebę dlatego coraz chętniej włącza się w inicjatywy służące poprawie jakości środowiska naturalnego. Jedną z takich inicjatyw jest Operacja Czysta Rzeka.

Operacja Czysta Rzeka to pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania jezior oraz rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, brzegów i okolicy. Wydarzenie zachęca do działania nie tylko członków lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych ale również turystów, co stanowi niezmiernie ważny aspekt dla naszego regionu. Skupienie tych wszystkich grup społecznych wokół wspólnej inicjatywy wpływa na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za czystość środowiska naturalnego. To także akcja edukacyjna, która przyciąga uwagę najmłodszych. Obserwując zaangażowanie dorosłych, chłoną naukę jak gąbka. Budują swoją wizję świata opartą o wzór, na który patrzą. Kształtują w sobie nawyki, które mają realny wpływ na kondycję naszej planety oraz jakość życia kolejnych pokoleń. Początkowo projekt dotyczyć miał jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że chętni do propagowania idei są w całej Polsce. Wśród nich jesteśmy również my! – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

Charakter akcji, w którą postanowiła włączyć się spółka nie jest przypadkowy. Dobra Energia dla Olsztyna realizuje kluczową dla mieszkańców Olsztyna i regionu inwestycję, która pozwoli na zagospodarowanie odpadów komunalnych i na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów działająca w kogeneracji, wyprodukuje ekologiczną energię cieplną oraz elektryczną. Dzięki ITPO zdołamy zredukować ślad węglowy Olsztyna o ponad 100 tys. ton w skali roku. Inwestycja stanowiąca fundament dla transformacji energetycznej regionu, spełniać będzie najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, a nawet przekroczy europejskie wymogi – przygotowując się już na przyszłe regulacje – zdefiniowane w ramach nowych konkluzji dotyczących BAT (ang. Best Available Techniques – tłum. Najlepsze Dostępne Techniki). Sam zakład będzie jedną z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Proekologiczna gospodarka stanowi również bezpośredni wkład w europejską politykę mającą na celu zmniejszenie udziału składowisk jako narzędzi zarządzania odpadami. Projekt ten będzie miał udział w walce ze zmianami klimatycznymi i w realizacji gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to  również istotny element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, gdyż powstająca instalacja będzie integralnym elementem systemu zagospodarowania odpadów, który obejmuje ok. 790 tys. osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Właśnie dlatego zaangażowanie w największą w Polsce akcję społecznego sprzątania rzek i okolic w naturalny sposób wpisuje się w realizowaną przez spółkę  strategię CSR, która przynosi korzyści zarówno społeczeństwu, jak i środowisku. Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby wolontariuszy i lokalnych inicjatyw. Ponad 300 ton zebranych odpadów zaraportowano z niemal 600 akcji w całej Polsce przy udziale ponad 18 tysięcy osób, w tym ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży. Na Warmii i Mazurach zorganizowano 34 akcje, zbierając ponad 21 ton odpadów, dzięki zaangażowaniu 900 uczestników.

Jezioro Trackie sąsiaduje z naszą budową ITPO. Część z odpadów, które zebraliśmy, już niedługo zapewne trafi na ruszt instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wyprodukujemy z nich energię cieplną i elektryczną, która popłynie do domów mieszkańców Olsztyna. Stając się surowcem wtórnym w formie paliwa RDF, cykl życia produktów zatoczy koło, domykając w ten sposób gospodarkę obiegu zamkniętego. Gdyby zostały na brzegu jeziora, ich potencjał energetyczny nie zostałby wykorzystany. Przenikając do gleby, stanowiłyby natomiast zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla ludzi

podsumowuje Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna.

Dobra Energia dla Olsztyna w symbiozie z naturą i mieszkańcami

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."