Dobra Energia

ZAWSZE Z OLSZTYNEM

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Recykling Energetyczny

ITPO w Olsztynie

Inwestycja w liczbach

64 672 MWh

PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ROCZNIE

100 tys. ton

ODPADÓW PRZETWORZONYCH ROCZNIE

40%

ZAPOTRZEBOWANIA MIASTA W CIEPŁO

Aktualności

Dobra jakość powietrza jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur. Ekologiczna elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym jest nowoczesnym rozwiązaniem, które nie tylko spełnia najnowsze wytyczne Unii Europejskiej, ale także rozwiązuje problem składowania odpadów w całym regionie. Ponadto pozwoli na wyeliminowanie stale rosnących kosztów transportu odpadów nienadających się do recyklingu poza granice województwa

– Krzysztof Witkowski, Prezes Dobrej Energii Dla Olsztyna

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności