Dobra Energia <small>dla Olsztyna</small>

Dobra Energia dla Olsztyna

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych.

WIĘCEJ
Inwestycja <small>na wysokim poziomie</small>

Inwestycja na wysokim poziomie

Inwestycja z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WIĘCEJ
W symbiozie <small>z naturą i mieszkańcami</small>

W symbiozie z naturą i mieszkańcami

Dbałość o najwyższą jakość środowiska naturalnego.

WIĘCEJ

Co to jest ITPO?

Poznaj najważniejsze części procesu termicznego przekształcenia odpadów

Przywóz i rozładunek odpadów do bunkra

arrow

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

arrow

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

arrow

Co łączy te liczby z ITPO w Olsztynie?

Zobacz szczegóły

176 basenów
olimpijskich

Dowiedź się więcej

100 tys. ton

odpadów zostanie przetworzonych przez olsztyńskie ITPO w skali roku. Taka ilość odpadów mogłyby zapełnić aż 176 basenów olimpijskich.

Ponad 18 000 aut
elektrycznych

Dowiedź się więcej

64 672 MWh

energii elektrycznej wytworzy ITPO w skali roku. Taka ilość energii mogłaby wystarczyć do zasilenia ponad 18 000 aut elektrycznych o przebiegu 20 000 km.

30 tys. mieszkań
o powierzchni 50m2

Dowiedź się więcej

około 35%

zapotrzebowania miasta na energię cieplną pokryje energia wytworzona w ITPO w Olsztynie

2020

rozpoczęcie
budowy

podpisanie umowy z generalnym
wykonawcą i rozpoczęcie budowy inwestycji

2021

realizacja
budowy

trwają intensywne prace budowlane na całym obiekcie inwestycji

2022

realizacja
budowy

montaż urządzeń technologicznych oraz prace na instalacjach elektrycznych

Bieżący etap inwestycji

2023

gotowa
inwestycja

ukończenie budowy i uruchomienie inwestycji do produkcji Dobrej Energii

Aktualności

Wszystkie aktualności

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."