Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

Z dumą informujemy, że kocioł Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie przeszedł próbę ciśnieniową! 14 września oficjalnie celebrowaliśmy ten sukces, wieńcząc cały proces uroczystością stemplowania tabliczki znamionowej.

W przebiegu próby kocioł został poddany ciśnieniu roboczemu 157 bar, przy czym ciśnienie nominalne w trakcie rutynowej pracy instalacji, wynosi zaledwie 82 bary. 190% ciśnienia nominalnego nie naruszyło szczelności ponad 4,5 tysiąca spoin, które zostały wykonane w trakcie montażu. Gratulujemy realizacji tego etapu generalnemu wykonawcy – konsorcjum firm Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility – jak również podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie kotła – firmie REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – GRUPA ZARMEN.

Osiągnięcie tego kamienia milowego przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna to znak, że realizacja całego przedsięwzięcia może być kontynuowana w sposób niezakłócony, tak aby w 2023 r. pierwsze dostawy czystej, ekologicznej energii cieplnej mogły ogrzać domy i mieszkania olsztynian.

Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."