Film z realizacji transportu turbiny

Turbozespół to jeden z kluczowych elementów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, który dotarł na budowę ITPO w Olsztynie w październiku 2022 r. Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji transportu turbiny na budowę oraz jej montażu.

Turbina parowa, napędzaną parą, powoduje obracanie się generatora, który produkuje energię elektryczną. Natomiast para wodna podczas skraplania się w skraplaczu oddaje swoje ciepło wodzie sieciowej, która po podgrzaniu trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy podkreślić, że w czasie normalnej eksploatacji ITPO, będzie ona pokrywać około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło.

Roczna produkcja energii elektrycznej oddanej do tzw. sieci (czyli po odjęciu konsumpcji własnej) szacowana jest na ponad 73 tys. MWh co przekłada się między innymi na:

  • Świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • Pełne naładowanie 10 mln akumulatorów telefonów komórkowych o pojemności 4000 mAh.
  • Zasilenie przez rok ponad 18 tys. aut elektrycznych przy przebiegu 20 000 km rocznie.
Film z realizacji transportu turbiny

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."