64 worki oraz opony, co dało śmieci o łącznej wadze ponad 1 tony – to efekt sprzątania terenu okalającego jezioro Skanda w Olsztynie, które nasi pracownicy i współpracownicy przeprowadzili 18 maja w ramach „Operacji Czysta Rzeka”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna aktywnie angażuje się w różnego rodzaju cenne akcje proekologiczne. W sprzątaniu terenu przy jeziorze Skanda w Olsztynie wzięło udział prawie 30 osób. Wśród nich byli wszyscy pracownicy firmy, a także nasi bliscy partnerzy, z którymi pracujemy na co dzień – czyli przedstawiciele Urbaser oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC Olsztyn) w Olsztynie. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas włączenie się do akcji zupełnie przypadkowych osób spacerujących nad jeziorem. To ta chęć bezinteresownej pomocy w sprzątaniu uzmysławia jak duży problem dla wielu z nas stanowią zaśmiecone tereny zielone i jak zmienia się nasza wrażliwość wobec otaczającej nas natury. Właśnie dlatego inicjatywy takie jak „Operacja Czysta Rzeka” są szczególnie ważne.

Odpady o łącznej wadze ponad 1000 kilogramów, wśród których znalazły się m.in. opony – najstarsza z nich była z ok. 1975 roku – zostały przekazane do firmy Remondis. Tam zostaną poddane segregacji i podzielone na te, które można poddać recyklingowi, jak i te, które zostaną poddane bezpiecznej utylizacji.

– Zależy nam, aby wszystkie jeziora, rzeki i inne akweny były czyste, bo woda jest jednym z najważniejszych, naturalnych dóbr, z których wszyscy korzystamy. Zwracajmy uwagę na otaczającą nas przyrodę i reagujmy, gdy jest zaśmiecana – apeluje Krzysztof Witkowski, prezes Spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

To nasz pierwszy udział w „Operacji Czysta Rzeka”, ale z pewnością nie ostatni. Chcemy takie akcje jak ta wspierać regularnie. Chcemy, by zebrane w ten sposób odpady były poddawane segregacji, a w przyszłości – zasilały naszą ekociepłownię, która ogrzeje domy mieszkańców Olsztyna zieloną, czystą energią.