„Operacja Czysta Rzeka”

64 worki oraz opony, co dało śmieci o łącznej wadze ponad 1 tony – to efekt sprzątania terenu okalającego jezioro Skanda w Olsztynie, które nasi pracownicy i współpracownicy przeprowadzili 18 maja w ramach „Operacji Czysta Rzeka”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna aktywnie angażuje się w różnego rodzaju cenne akcje proekologiczne. W sprzątaniu terenu przy jeziorze Skanda w Olsztynie wzięło udział prawie 30 osób. Wśród nich byli wszyscy pracownicy firmy, a także nasi bliscy partnerzy, z którymi pracujemy na co dzień – czyli przedstawiciele Urbaser oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC Olsztyn) w Olsztynie. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas włączenie się do akcji zupełnie przypadkowych osób spacerujących nad jeziorem. To ta chęć bezinteresownej pomocy w sprzątaniu uzmysławia jak duży problem dla wielu z nas stanowią zaśmiecone tereny zielone i jak zmienia się nasza wrażliwość wobec otaczającej nas natury. Właśnie dlatego inicjatywy takie jak „Operacja Czysta Rzeka” są szczególnie ważne.

Odpady o łącznej wadze ponad 1000 kilogramów, wśród których znalazły się m.in. opony – najstarsza z nich była z ok. 1975 roku – zostały przekazane do firmy Remondis. Tam zostaną poddane segregacji i podzielone na te, które można poddać recyklingowi, jak i te, które zostaną poddane bezpiecznej utylizacji.

– Zależy nam, aby wszystkie jeziora, rzeki i inne akweny były czyste, bo woda jest jednym z najważniejszych, naturalnych dóbr, z których wszyscy korzystamy. Zwracajmy uwagę na otaczającą nas przyrodę i reagujmy, gdy jest zaśmiecana – apeluje Krzysztof Witkowski, prezes Spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

To nasz pierwszy udział w „Operacji Czysta Rzeka”, ale z pewnością nie ostatni. Chcemy takie akcje jak ta wspierać regularnie. Chcemy, by zebrane w ten sposób odpady były poddawane segregacji, a w przyszłości – zasilały naszą ekociepłownię, która ogrzeje domy mieszkańców Olsztyna zieloną, czystą energią.

„Operacja Czysta Rzeka”

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."