Dane kontaktowe

Telefon: + 48 574 415 874
Email: kontakt@energiaolsztyn.pl

Adres siedziby

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 21
10-541 Olsztyn
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418

Wyznacz dojazd

Adres ITPO

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów
ul. Mariana Bublewicza 6
10-001 Olsztyn

Wyznacz dojazd

Formularz kontaktowy

  Informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 19 Umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0028/16-00 istnieje możliwość zgłaszania nieprawidłowości w realizacji Projektu Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą korzystając z formularza zamieszczonego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub pisząc na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

  9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  11. Zrywnoważone miasta i społeczności

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  13. Działania w dziedzinie klimatu

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."