Struktura organizacyjna

Misja i wizja spółki

Naszą misją jest stworzenie i zarządzanie instalacją, która będzie funkcjonować w symbiozie z miastem Olsztyn, zapewniając niezależność i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom stolicy Warmii i Mazur oraz najwyższą efektywność́ systemu gospodarki odpadami w regionie.

Wszystkie aktywności realizujemy w duchu partnerstwa, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności – wartości, na których opiera się nasza Karta Etyki. Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Na pierwszym miejscu stawiamy partnerskie relacje z kontrahentami oraz mieszkańcami regionu, czego wyrazem jest organizacja corocznych, otwartych spotkań interesariuszy. Celem naszej spółki jest zapewnienie w pełni ekologicznych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań energetycznych.

Etyka jest podstawą zarządzania naszą spółką. Na niej opierają się nasze praktyki biznesowe i operacyjne. Nasza tożsamość bazuje na silnym przekonaniu, że trwała firma jest przedsiębiorstwem etycznym. Polityka Dobrej Energii dla Olsztyna jest jasna: brak tolerancji dla nadużyć i korupcji oraz absolutne zobowiązanie do poszanowania reguł etyki. Spółka nie może obrać żadnego celu związanego z rozwojem oraz osiąganym wynikiem, jeśli jego realizacja miałaby prowadzić do jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych zasad.

Do przestrzegania Karty Etyki zobowiązani są pracownicy Dobrej Energii dla Olsztyna, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz naszej firmy (podwykonawcy).

Władze spółki

Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS (właściciel 95% udziałów spółki) jest firmą specjalizującą się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej. Jest niezależną organizacją dążącą do zbliżenia interesów wszystkich interesariuszy. Model biznesowy Meridiam opiera się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach z korzyścią dla lokalnych społeczności. Meridiam zarządza aktywami wartymi 7 mld euro oraz portfelem ponad 100 projektów w ponad 25 krajach o wartości 70 mld euro w fazie budowy.

Urbaser S.A. (właściciel 5% udziałów spółki) jest międzynarodową firmą świadczącą usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania. Dysponuje 133 zakładami przetwarzania odpadów działającymi na całym świecie i zarządzającymi ponad 17,25 mln ton odpadów rocznie. Zakłady firmy działają w 28 krajach na 5 kontynentach (Europa, obie Ameryki, Azja i Afryka).

Laura Cardenas

Meridiam, Specjalista ds. Inwestycji

David Delgado Romero

Meridiam, Partner, Dyrektor na Europę Środkowo - Wschodnią

David Silva Temprano

Urbaser, Międzynarodowy Dyrektor ds. przetwarzania odpadów

Umut Aydin

Meridiam, Dyrektor ds. Inwestycji

Zarząd

Krzysztof Witkowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

linkedin

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 2009 r. uzyskał tytuł MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Współtworzył i współpracował przy rozwoju Segmentu Energetyki w ramach koncernu ORLEN. Odpowiadał za przygotowanie nowych projektów z zakresu energetyki w PKN ORLEN i Spółkach GK, realizację kluczowych projektów energetycznych, oraz utrzymanie ruchu w energetyce. W latach 2018-2019 pełnił rolę członka zarządu w Orlen Lietuva oraz Baltic Power – spółce odpowiedzialnej za realizację morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Grzegorz Buchcic

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

linkedin

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł MBA uzyskany na Cornell University w USA. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych w formule PPP. Przez wiele lat był dyrektorem finansowym w spółce Gdańsk Transport Company, będącej koncesjonariuszem Autostrady A1 na odcinku Gdańsk–Toruń zrealizowanej w formule PPP. Wcześniej był dyrektorem w Dziale Corporate Finance firmy doradczej KPMG, gdzie doradzał w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, przeprowadzał wyceny firm oraz uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć.

Jarosław Sałamacha

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

linkedin

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 2013 r. uzyskał tytuł Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat reprezentował generalnych wykonawców przy takich inwestycjach jak: blok 858MW w Bełchatowie, blok 450MW w Stalowej Woli, blok 450MW w Turowie. Rozwijał swoje umiejętności w dziale zakupów, technicznym i zarządzania projektami. W swojej pracy pełnił też funkcję inżyniera kontraktu podczas budowy kotłowni gazowej.

Zespół

Sebastian Metka

Dyrektor Techniczny

linkedin

Marietta Rusak

Inżynier Projektu

linkedin

Małgorzata Świetlik

Specjalista

linkedin

Anna Wolska

Asystentka Biura

linkedin

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."