Top Inwestycje Komunalne 2023

Z dumą informujemy, że Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie została zgłoszona przez samorząd do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2023. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest wspieranie rozwoju miasta i jego mieszkańców, dlatego tym bardziej cieszy nas ta nominacja. Jest ona dla nas jasnym sygnałem, że realizowane przez nas cele są zauważane i doceniane zarówno przez lokalną społeczność, jak i władze Olsztyna.

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Portal Samorządowy uwzględnionych zostało 28 projektów z całego kraju. Z dumą reprezentujemy nie tylko Olsztyn, ale również cały region.

Już sama nominacja jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem, ale liczymy, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wszystkich, którzy chcą przyłożyć swoją cegiełkę do promocji Warmii i Mazur, zapraszamy do odwiedzania strony organizatora.

Link do głosowania:

https://tiny.pl/w8m64

Internetowe głosowanie potrwa do 11 kwietnia. Swoich laureatów wybierze też konkursowe jury. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Wspólnie wspierajmy transformację energetyczną!

Top Inwestycje Komunalne 2023

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."