Co to jest GOZ?

Jesteśmy coraz bardziej dojrzali jako społeczeństwo, dlatego coraz bardziej istotna jest dla nas dbałość o środowisko naturalne. Pragniemy lepszego życia nie tylko dla nas samych, ale też dla przyszłych pokoleń. Chcemy żyć w czystym i zrównoważonym otoczeniu. Coraz częściej zastanawiamy się co zrobić, aby to osiągnąć. Jednym ze sposobów jest wdrażanie gospodarki cyrkularnej, inaczej określanej mianem gospodarki obiegu zamkniętego – w skrócie GOZ. Jej głównym założeniem jest maksymalne ograniczenie produkcji odpadów, a tam gdzie to niemożliwe, ponowne wykorzystanie ich w roli surowców wtórnych. Co jednak zrobić z tym, co trafia do frakcji odpadów zmieszanych? Z tym czego nie możemy odzyskać w procesie recyklingu? Jak zredukować ilość odpadów zalegających na składowiskach?

Chociaż coraz więcej gospodarstw domowych segreguje odpady, to w dalszym ciągu statystyczny mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego produkuje około 190 kg odpadów frakcji zmieszanej rocznie. Jednym z najważniejszych elementów, który pozwoli na domknięcie gospodarki obiegu zamkniętego w Olsztynie już niedługo stanie się Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów. ITPO wykorzysta nasze lokalne odpady resztkowe do produkcji energii cieplnej, której wystarczy do ogrzania 30 000 pięćdziesięciometrowych mieszkań w skali roku. Odpady zmieszane w postaci paliwa RDF staną się nie tylko źródłem ciepła, ale w procesie ich spalania wygenerowana zostanie również energia elektryczna w ilości pozwalającej na zasilenie np. 83 000 stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Produkcja niskoemisyjnej energii z odpadów pomaga również w redukcji zanieczyszczeń powietrza. ITPO pozwoli na zredukowanie śladu węglowego Olsztyna o ponad 100 000 ton w skali roku.

Termiczne przetwarzanie odpadów w czystą, zieloną energię jest konieczne i stanowi jeden z podstawowych elementów zrównoważonej gospodarki cyrkularnej.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."