Jak to działa?

Poznaj najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów

Schema
1

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Paliwo RDF produkowane z frakcji resztkowej odpadów komunalnych, dostarczane jest do ITPO ciężarówkami. Każdy pojazd wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu instalacji jest ważony i ewidencjonowany. Za wagą wyjazdową znajduje się urządzenie do mycia opon, opłukujące koła pojazdów z ewentualnych zabrudzeń.

2

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Hala dostaw, zwana również halą rozładunkową to miejsce, w którym po otwarciu bram wyładowczych, ciężarówki zrzucają odpady do bunkra. Podciśnienie panujące w hali oraz bunkrze zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów poza budynek instalacji.

3

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Bunkier na odpady - to nic innego jak magazyn paliwa RDF. Jego pojemność to około 5 000 m³. Taka ilość odpadów wystarczy do zachowania ciągłości pracy instalacji nawet w sytuacji kilkudniowych przestojów w dostawach paliwa. Chwytaki zainstalowane na suwnicach służą operatorowi do mieszania paliwa w bunkrze i ładowania go do leja zasypowego kotła rusztowego.

4

Instalacja dezodorująca

5

Suwnica i chwytak

6

Lej zasypowy

7

Podajnik odpadów

8

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Ruszt – na samym dole leja zasypowego podajnik odpadów przesuwa paliwo na ruszt schodkowy stanowiący dolny element kotła i komory paleniskowej. Temperatura na ruszcie sięga ok. 1 300°C

9

Palniki wspomagające

10

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Kocioł pięciociągowy – służy do wytworzenia pary, która trafia do turbozespołu. Para wytwarzana jest poprzez podgrzanie wody kotłowej w procesie spalania paliwa RDF na ruszcie.

11

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Walczak - Ten istotny element układu wodno-parowego ma za zadanie oddzielenie pary wodnej od wody. W branży istnieje tradycja nadawania temu elementowi instalacji imienia. Walczakowi w ITPO Olsztyn nadano imię LIDIA na cześć Pani Lidii Warnel, wiceprezes zarządu MPEC w Olsztynie, która jednocześnie została matką chrzestną tego kluczowego elementu.

12

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Przegrzewacze pary – para z walczaka trafia do przegrzewaczy, w których dochodzi do wytworzenia tzw. „pary suchej". Osiąga ona znacznie wyższe parametry cieplne – jej temperatura to aż 420 st. C. Dzięki przegrzaniu pary nie będzie się ona skraplała w turbinie, wrażliwej na krople wody.

13

Ekonomizery – odzyskują energię cieplną ze spalin w celu podgrzania wody kotłowej

14

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Turbozespół (turbina parowa oraz generator) - turbina parowa jest rodzajem silnika cieplnego, który zamienia energię cieplną na energię mechaniczną. Powoduje ona obracanie się generatora odpowiedzialnego za produkcję energii elektrycznej. Para wodna wykorzystana w tym procesie odprowadzana jest z turbiny przy pomocy upustów do wymienników ciepłowniczych, w których następuje podgrzanie wody sieciowej trafiającej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

15

Wymiennik ciepła

16

Wymiennik ciepła

17

Reaktor półsuchy

18

Filtr workowy

19

Wentylator ciągu

20

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Spaliny, które powstają w trakcie termicznego przekształcania odpadów są poddawane wieloetapowemu procesowi oczyszczania. System redukuje emisję tlenków azotu, metali ciężkich, zanieczyszczeń organicznych oraz odsiarcza gazy spalinowe.

21

Komin i stacja pomiarów emisji

22

System transportu pyłów z oczyszczania spalin

23

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Odpady powstałe w trakcie termicznego przekształcania odpadów, czyli tzw. żużel, trafiają specjalną taśmą transportową do hali waloryzacji żużla. Tam przechodzą proces odzysku metali oraz uzdatniania żużla do dalszego wykorzystania np. w roli kruszywa używanego do budowy dróg.

Odbiór i składowanie odpadów

1. Wjazd i waga
2. Hala dostaw
3 .Bunkier na odpady
4. Instalacja dezodorująca
5. Suwnica i chwytak

Spalanie i odzysk

6. Lej zasypowy
7. Podajnik odpadów
8. Ruszt
9. Palniki wspomagające
10. Kocioł pięciociągowy
11. Walczak
12. Przegrzewacze pary
13. Ekonomizery

Odzysk energii

14. Turbozespół (turbina parowa oraz generator)
15. Wymiennik ciepła
16. Wymiennik ciepła

Instalacja oczyszczania spalin

17. Reaktor półsuchy
18. Filtr workowy
19. Wentylator ciągu
20. System oczyszczania katalitycznego (SCR)
21. Komin i stacja pomiarów emisji

Odpady poprocesowe

22. System transportu pyłów z oczyszczania spalin
23. System transportu popiołów z kotła

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."