Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Dobra Energia dla Olsztyna przekazała firmie Doosan zezwolenie (NTP) na rozpoczęcie prac nad budową najnowocześniejszego i w pełni ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie – sercu Warmii i Mazur. Uruchomienie instalacji planowane jest do połowy 2023 roku. Całkowity koszt budowy szacowany jest na około 720 mln zł, z czego kluczowym elementem finansownia jest dotacja unijna.

Główny wykonawca EPC wybrany przez Dobra Energia dla Olsztyna – konsorcjum dwóch firm: Doosan Heavy Industries & Construction oraz Doosan Lentjes – będzie odpowiedzialny za budowę i zapewni w pełni ekologiczne rozwiązania, takie jak innowacyjny kocioł czy turbina parowa. Rozpoczęte już prace budowlane są realizowane przez wiodącą austriacką firmę Strabag.

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla regionu projekcie. Dzięki niemu Warmia i Mazury, jeden z najpiękniejszych i najczystszych terenów w Polsce, zyskają w pełni ekologiczną inwestycję, pozwalającą jednocześnie na wytwarzanie czystszej energii z pozostałych odpadów komunalnych”. – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Nowa inwestycja w stolicy Warmii i Mazur obejmować będzie budowę i eksploatację zakładu produkującego energię z odpadów komunalnych. Instalacja będzie spełniać najwyższe standardy ochrony środowiska., przekroczy ona standardy europejskie wymagane w nowych Konkluzjach dotyczących BAT. Sam zakład ma być jedną  z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Projekt realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będzie finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Budowa przyśpiesza – do końca roku będzie pracować ponad 220 osób.  Szacuje się, że projekt stworzy w sumie prawie 500 nowych miejsc pracy.

,,Dzięki realizacji inwestycji nasze miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła, które pozwoli nam zaspokoić potrzeby naszych klientów przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pod koniec 2021 roku zakończymy współpracę z naszym obecnym Partnerem Prywatnym – Michelin Polska, który nie będzie już dostarczał ciepła na potrzeby lokalne. Rozpoczniemy jednak długofalową współpracę z naszym nowym Partnerem – firmą Dobra Energia dla Olsztyna” – mówi Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Nowa instalacja pozwoli na zmniejszenie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń pyłów i gazów do powietrza. Nowa instalacja przyczyni się zatem do znacznej poprawy jakości powietrza w całym regionie.

,,Dobra jakość powietrza jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur. Ekologiczna elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym jest nowoczesnym rozwiązaniem, które nie tylko spełnia najnowsze wytyczne Unii Europejskiej, ale także rozwiązuje problem składowania odpadów w całym regionie. Ponadto pozwoli na wyeliminowanie stale rosnących kosztów transportu odpadów nienadających się do recyklingu poza granice województwa” – wskazuje Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i eksploatację nowej, w pełni ekologicznej elektrociepłowni.

Ekologiczna gospodarka frakcją palną z odpadów komunalnych stanowi również bezpośredni wkład w europejską politykę mającą na celu zmniejszenie udziału składowisk odpadów jako narzędzi zarządzania odpadami. Wpłynie to również na zwiększenie odzysku energii z odpadów, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów składowiskowych do atmosfery i zmniejszenie emisji CO2 o prawie 100 000 ton rocznie. Projekt ten będzie stanowił znaczący udział Polski w walce ze zmianami klimatycznymi i w gospodarce obiegu zamkniętego (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 8, 12 i 13). Jest to również istotny element w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Dariusz Sobczyński, Point of View // d.sobczynski@pov.pl, 601 960 003

Adam Kukielewski, Point of View // a.kukielewski@pov.pl, 600 990 902

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."