Zamontowanie walczaka

Zamontowanie walczaka – jednego z najważniejszych elementów powstającej ekociepłowni. Ceremonia jego podwieszenia zwieńczyła etap budowy części pionowej kotła instalacji realizowanej przez spółkę Dobra Energia Dla Olsztyna w formule PPP

Dzisiejsze wydarzenie, oprócz aspektu technicznego, ma inny, bardzo ważny, bo emocjonalny wymiar. Walczakowi, jako kluczowej części technologicznej, nadano uroczyście imię. W przypadku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów powstającej w stolicy Warmii i Mazur urządzenie to otrzymało imię LIDIA na cześć Pan Lidii Warnel, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (partnera publicznego inwestycji), która jednocześnie została matką chrzestną tego kluczowego elementu, inaugurując uroczyście jego podwieszenie.  
 
„Bardzo cieszymy się, że walczak nosi imię Lidia, bo to w dużej mierze, właśnie dzięki Pani Prezes Lidii Warnel wspólnie realizujemy ten projekt” - wskazuje
Krzysztof Witkowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Dobra Energia dla Olsztyna. 

Zamontowanie walczaka

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."