Zamontowanie walczaka – jednego z najważniejszych elementów powstającej ekociepłowni. Ceremonia jego podwieszenia zwieńczyła etap budowy części pionowej kotła instalacji realizowanej przez spółkę Dobra Energia Dla Olsztyna w formule PPP 
 
Dzisiejsze wydarzenie, oprócz aspektu technicznego, ma inny, bardzo ważny, bo emocjonalny wymiar. Walczakowi, jako kluczowej części technologicznej, nadano uroczyście imię. W przypadku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów powstającej w stolicy Warmii i Mazur urządzenie to otrzymało imię LIDIA na cześć Pan Lidii Warnel, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (partnera publicznego inwestycji), która jednocześnie została matką chrzestną tego kluczowego elementu, inaugurując uroczyście jego podwieszenie.  
 
Bardzo cieszymy się, że walczak nosi imię Lidia, bo to w dużej mierze, właśnie dzięki Pani Prezes Lidii Warnel wspólnie realizujemy ten projekt - wskazuje Krzysztof Witkowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Dobra Energia dla Olsztyna.