Struktura

Gmina Olsztyn wybrała ofertę Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. jako wykonawcę i właściciela spalarni w Olsztynie. Spółkę powołali: Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS z siedzibą w Paryżu, Francja oraz Urbaser S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania.

Meridiam Eastern Europe Investments SAS jest firmą specjalizującą się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej.

Urbaser S.A. jest międzynarodową firmą świadczącą usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

95%

Udziałów spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.

Meridiam jest wiodącym inwestorem i zarządcą aktywów, specjalizującym się w realizacji długoterminowych projektów infrastrukturalnych na całym świecie.

Jako niezależna organizacja dążąca do zbliżenia interesów wszystkich interesariuszy, model biznesowy Meridiam opiera się wyłącznie na 25-letnich inwestycjach z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Meridiam zarządza aktywami wartymi 7 miliardów euro oraz portfelem 79 projektów w 26 krajach o wartości 70 miliardów euro w fazie budowy.

5%

Udziałów spółki Dobra Energia Dla Olszytna Sp. z o.o.

Urbaser jest liderem w dziedzinie gospodarki odpadami i ich utylizacji, z obrotami w wysokości 1,85 mld euro w 2018 r. i ponad 40 000 pracowników.

Dysponuje 128 zakładami przetwarzania odpadów działającymi na całym świecie i zarządzającymi ponad 23,2 milionami ton odpadów rocznie.

Zakłady działają w 28 krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki.

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO