ITPO w Olsztynie wznawia rozruch

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) w Olsztynie wznawia swoje działanie. W trakcie prób eksploatacyjnych, ponownie zapewni dostawy ciepła z odpadów dla mieszkańców stolicy województwa.

Paliwo RDF, jakim jest frakcja wysokoenergetyczna odpadów komunalnych, nienadająca się do dalszego recyklingu, trafiło do kotła ITPO w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku. Od pierwszego uruchomienia sekwencji procesu utylizacji odpadów, do ponownego rozpalenia odpadów na ruszcie na początku stycznia br., trwały testy oraz odbiory prowadzone między innymi przez Nadzór Budowlany. Zgodnie z założeniami, w styczniu do ITPO trafiły kolejne odpady z regionu.

Faza prób eksploatacyjnych, w której aktualnie znajduje się inwestycja, ma za zadanie zweryfikowanie działania niezbędnych procedur, regulację i optymalizację całego układu. Działanie ITPO zostało wstrzymane na dwa miesiące ze względu na pożar, do którego doszło pod koniec lutego. Jego przyczyną był samozapłon w silosie gromadzącym produkt z instalacji oczyszczania spalin. Złożyła się na to między innymi zbyt duża ilość dozowanego węgla aktywnego wykorzystywanego w procesie oczyszczania spalin. Obecnie, ITPO ponownie znajduje się w procesie prób eksploatacyjnych.

Próby eksploatacyjne to przede wszystkim czas testów i weryfikacji wszystkich kluczowych elementów instalacji. Jest to również etap potencjalnie najbardziej ryzykowny z uwagi na złożoność i skalę projektu. Czas naszej reakcji na lutowe zdarzenie był błyskawiczny. Incydent nie spowodował żadnych negatywnych skutków dla olsztynian i środowiska. Zminimalizowano ryzyko ponownego wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości. Nasz wykonawca zadbał o prawidłowe funkcjonowanie ITPO, dlatego możemy wrócić do pracypowiedział Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna, realizującej inwestycję.

ITPO w Olsztynie wyposażone jest w system identyfikacji pojazdów oraz wag – na wjeździe oraz wyjeździe do bunkra na odpady, który umożliwia przypisanie danego transportu do konkretnego dostawcy. Legalizowany układ wagowy pozwala precyzyjnie obliczyć tonaż dostarczonego paliwa RDF. Dzięki temu wiedza na temat masy oraz źródła pochodzenia odpadów jest następnie weryfikowana i potwierdzana w Państwowej Bazie Danych o Odpadach, w której rozlicza się zarówno Dobra Energia dla Olsztyna, jak i jej dostawcy. Celem ITPO jest produkcja czystej, ekologicznej energii z frakcji energetycznej (resztkowej) pozyskanej z odpadów komunalnych.

Kontakt dla mediów:
Bartosz Sosnówka
Rzecznik prasowy
E: Kontakt@energiaolsztyn.pl

ITPO w Olsztynie wznawia rozruch

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."