EEC 2024 – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Rozmowy na najważniejsze tematy gospodarcze oraz społeczne, którymi żyją Polska, Europa i świat. Tematyka Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmowała istotne dziedziny gospodarki, kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska oraz trendy.

Katowice były gospodarzem największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Prezes Dobrej Energii dla Olsztyna, Krzysztof Witkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Energia i klimat w mieście”, którego tematyka obejmowała między innymi transformację oraz politykę klimatyczną na poziomie regionalnym oraz lokalnym. ITPO w Olsztynie jest doskonałym przykładem dobrych praktyk w zakresie współpracy prywatnego inwestora i partnerów publicznych na poziomie lokalnym.

„ITPO jest długoterminową inwestycją w infrastrukturę Olsztyna. Fundusz Meridiam wniósł swoje bezcenne doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami. Jest to również przykład udanej współpracy prywatnego inwestora z sektorem publicznym. Domykamy gospodarkę obiegu zamkniętego, wywieramy pozytywny wpływ na środowisko i dostarczamy ciepło do mieszkańców Olsztyna. Współpracujemy w perspektywie dłuższego horyzontu czasowego, czyli dążymy do tego, aby budowa instalacji była możliwie najbardziej efektywna technologicznie i finansowo. Korzysta na tym również sektor publiczny, ponieważ bierzemy na siebie potencjalne ryzyka oraz zabezpieczamy finansowanie. Jasne reguły, jasny podział odpowiedzialności i umiejętnie sparametryzowany projekt to gwarancja obecności prywatnego kapitału” – powiedział podczas dyskusji Krzysztof Witkowski.

– powiedział podczas dyskusji Krzysztof Witkowski.

ITPO w Olsztynie to także przykład lokalnej inwestycji, która wspiera zrównoważony rozwój, transformację energetyczną oraz nowoczesną gospodarkę odpadami.

EEC 2024 – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."