Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Jak inwestycje unijne wpływają na gospodarkę o obiegu zamkniętym? Między innymi na to pytanie można było poszukać odpowiedzi podczas ostatniej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Dwudziestolecie Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby jeszcze lepiej poznać projekty zrealizowane z unijnym dofinansowaniem. W ostatni weekend MPEC Olsztyn otworzył przed zwiedzającymi drzwi do świata energetyki cieplnej. Wizyta w sercu olsztyńskiego systemu ciepłowniczego, czyli w Ciepłowni Kortowo i Kortowo BIO stała się jednocześnie platformą do podzielenia się wiedzą na temat jednego z najbardziej zdywersyfikowanych systemów ciepłowniczych w Polsce.

W ramach tego wydarzenia wspólnie z naszymi partnerami MPEC Olsztyn oraz Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, przybliżyliśmy mieszkańcom naszego miasta pojęcie gospodarki cyrkularnej, zasady segregacji odpadów, najważniejsze elementy procesu termicznego przekształcania odpadów w ITPO oraz pokazaliśmy skąd bierze się ciepło, w jaki sposób trafia ono do naszych mieszkań i przede wszystkim uczyliśmy, jak je oszczędzać! Wszystko to w formie gry terenowej, której uczestnicy otrzymali zestaw upominków od wszystkich partnerów akcji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zainteresowanie oraz wspaniałą atmosferę i już dziś zapraszamy na kolejne edycje!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."