Wniosek

Dane osoby zgłaszającej wniosek

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

Kategoria wniosku

Wybierz kategorię skargi

*proszę uzupełnić w przypadku zaznaczenia opcji INNE

Treść skargi

Jakie działania zostały podjęte przez spółkę DOBRA ENERGIA dla OLSZTYNA lub jakich działań zaniechano?

Jaki był skutek dla zgłaszającego skargę podjęcia przez spółkę lub zaniechania wskazanych powyżej działań?

Czy skutek działań obejmuje wyłącznie podmiot lub osobę zgłaszającą, czy także inne osoby, podmioty, lub szerzej, środowisko naturalne?

Podjęcia jakich działań oczekuje zgłaszająca/zgłaszający skargę?

Informacje dodatkowe

Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia skargi lub wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.energiaolsztyn.pl/rodo

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO