Partnerzy

Partner prywatny

Dobra Energia Dla Olsztyna

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została powołana 11 grudnia 2018 r. przez MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS oraz URBASER SAU. Jej celem jest wybudowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wraz z Ciepłownią Szczytową w Olsztynie. Bazując na doświadczeniu naszych udziałowców, zdobytego podczas realizacji długoterminowych projektów infrastrukturalnych z dziedziny  gospodarki odpadami na całym świecie mamy możliwość realizacji projektu budowy ITPO w Olsztynie według  światowych standardów.

Partner publiczny

MPEC Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji. Energia cieplna trafia do 1044 odbiorców przez 1 572 węzły cieplne (stan na dzień 31.12.2019). W 2019 roku produkcja energii cieplnej wyniosła 1892 145,10 GJ z czego 64,6 % trafiło do budownictwa mieszkaniowego. W Ciepłowni Kortowo pracuje pięć kotłów WR-25 , w tym dwa zmodernizowane (w technologii ścian szczelnych), przystosowane do współspalania biomasy. W 2019 roku został wybudowany Kocioł Biomasowy o mocy 25 MW wraz z Układem Odzysku Ciepła (4 MW), w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy w postaci zrębek drzewnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Inwestycja w Olsztynie realizowana jest w formule PPP. Partnerstwo publicznoprywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym w aktach prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO