Formuła PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z kotłownią szczytową w Olsztynie jest realizowana w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym  w skrócie PPP. Stronami umowy są: Podmiot Publiczny tj. Spółka MPEC oraz Partner Prywatny Dobra Energia dla Olsztyna. Umowa PPP określa przeniesienie ryzyka związanego z budową oraz zarządzaniem inwestycją na Partnera Prywatnego. Wg. Zawartej umowy PPP cała odpowiedzialność związana z ryzykiem finansowym należy również do Partnera Prywatnego. W nawiązaniu do treści umowy PPP Podmiot Publiczny będzie miał możliwość kontroli m in.  gwarantowanych parametrów technicznych, warunków technicznych instalacji.

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO