Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

We are proud to announce that the test of the boiler of the Waste to Energy Plant in Olsztyn was successful! On 14 September, we officially celebrated this success, crowning the whole process with a plaque stamping ceremony.

In the course of the test, the boiler was subjected to a working pressure of 157 bar, while the nominal pressure during routine plant operation is only 82 bar. 190% of the nominal pressure did not compromise the tightness of the more than 4,500 welds that were made during installation. We congratulate the general contractor – the consortium of Doosan Lentjes and Doosan Enerbility – as well as the subcontractor responsible for the construction of the boiler – REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – ZARMEN GROUP on the completion of this phase.

The achievement of this milestone by Dobra Energia dla Olsztyna is a sign that the implementation of the entire project can continue uninterruptedly, so that in 2023 the first supplies of clean, ecological energy can heat the homes of Olsztyn residents.

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."