PPP in Olsztyn

Formuła projektu – PPP

The construction of the Waste to Energy Plant with a Peak Load Boiler House in Olsztyn is based on a public- private partnership (PPP) agreement whose term is 25 years. The parties to the agreement are: the public entity Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Olsztyn (MPEC) and the private partner Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. The PPP agreement transfers the risks associated with the construction and management of the investment to the private partner.

According to the concluded PPP agreement, the entire responsibility for the financial risk is also on the part of the private partner. In accordance with the PPP agreement, the public entity will be able to control, i.a., the guaranteed technical parameters and technical conditions of the plant.

Eksploatacja Instalacji

Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację wybudowanej Instalacji będzie jako podwykonawca Urbaser. To światowy lider w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich przetwarzania. Urbaser zarządza 128 zakładami przetwarzania odpadów działającymi na całym świecie i przetwarza ponad 23 miliony ton odpadów rocznie. Zakłady działają w 28 krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki.

W zakresie kompetencji powierzonych firmie Urbaser będzie m.in.:

  • zatrudnienie pełnej załogi niezbędnej do obsługi ITPO w okresie eksploatacji;
  • odpowiadanie za utrzymanie instalacji w ciągłym ruchu i dostawy ciepła do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz dostawy prądu do sieci elektroenergetycznej;
  • prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów instalacji w czasie jej eksploatacji;
  • odpowiadanie za prowadzenie instalacji zgodnie ze wszystkimi wymogami środowiskowymi i prawnymi.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."