Who we are?

Dobra Energia dla Olsztyna (“Dobra Energia”) was established on December 11, 2018. Its purpose is to construct and operate for many years the Waste to Energy Plant (WTE Plant) together with the Peak Load Boiler House in Olsztyn. On the basis of the experience of our shareholders, gained during the implementation of long-term infrastructure projects in the field of waste management around the world, we are able to implement the project consisting in the WTE Plant construction in Olsztyn according to the best global standards.

The plant will provide the residents of Olsztyn with electricity and heat from processed municipal waste that cannot be recycled (residual waste fraction). The WTE Plant will replace the current, obsolete coal-fired plants, reducing by up to half the amount of coal currently used to produce heat and significantly reducing emissions of harmful compounds into the atmosphere.

Already in the second half of 2023, the WTE Plant will ensure the supply of green heat for approx. 35 percent of the residents of the capital of Warmia and Mazury, while solving the problem of municipal waste management.

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. is a special purpose vehicle established specifically to build and manage this innovative plant. The company was established by Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS, a fund specializing in the development, financing and management of long-term public infrastructure projects, and Urbaser, an international provider of services to local governments in the waste management and treatment sector. They are entities with extensive experience and know-how, previously used, i.a., in the implementation of the Waste to Energy Plant project in Gipuzkoa, Spain, under a 35-year license agreement.

Since its establishment in 2020, Dobra Energia dla Olsztyna was based in Warsaw. Then, since 2020, as the project developed, the company moved its main location from Warsaw to Olsztyn to ul. Dąbrowszczaków 21. In 2021, Dobra Energia dla Olsztyna employed 7 people, including 4 men and 3 women (in 2020 – 6 people). In November 2020, the share capital was increased to PLN 40,000,000.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."