Contact details

Telefon: + 48 574 415 874
Email: kontakt@energiaolsztyn.pl

Company address

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 21
10-541 Olsztyn
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418

Plot a route

ITPO address

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów
ul. Mariana Bublewicza 6
10-001 Olsztyn

Plot a route

Contact form

  We inform you that pursuant to § 4 para. 19 of the Co-financing Agreement POIS.02.02.00-00-0028/16-00, it is possible to report irregularities in the implementation of the Project Construction of an installation for thermal conversion of the energy fraction from municipal waste, with the recovery of electricity and heat along with the accompanying infrastructure, using the form on the website http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci or by writing to the special e-mail address: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

  9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  11. Zrywnoważone miasta i społeczności

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

  13. Działania w dziedzinie klimatu

  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

  Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."