Dobra Energia <small>dla Olsztyna</small>

Dobra Energia dla Olsztyna

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych.

Dowiedź się więcej
Inwestycja <small>na wysokim poziomie</small>

Inwestycja na wysokim poziomie

Inwestycja z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dowiedź się więcej
W symbiozie <small>z naturą i mieszkańcami</small>

W symbiozie z naturą i mieszkańcami

Dbałość o najwyższą jakość środowiska naturalnego.

Dowiedź się więcej

What is ITPO?

Learn about the most important parts of the waste incineration process

Transportation and unloading of waste to the bunker

arrow

Thermal transformation of municipal waste

arrow

Generation of electricity and heat

arrow

Co łączy te liczby z ITPO w Olsztynie?

See details

OF WASTE PROCCESSED ANNUALLY

Dowiedź się więcej

100 tys. ton

odpadów zostanie przetworzonych przez olsztyńskie ITPO w skali roku. Taka ilość odpadów mogłyby zapełnić aż 176 basenów olimpijskich.

OF ANNUAL ENERGY PRODUCTION

Dowiedź się więcej

64 672 MWh

energii elektrycznej wytworzy ITPO w skali roku. Taka ilość energii mogłaby wystarczyć do zasilenia ponad 18 000 aut elektrycznych o przebiegu 20 000 km.

OF HEAT DEMAND OF THE CITY

Dowiedź się więcej

około 35%

zapotrzebowania miasta na energię cieplną pokryje energia wytworzona w ITPO w Olsztynie

2020

start of
construction

podpisanie umowy z generalnym
wykonawcą i rozpoczęcie budowy inwestycji

2021

construction

trwają intensywne prace budowlane na całym obiekcie inwestycji

2022

construction

montaż urządzeń technologicznych oraz prace na instalacjach elektrycznych

The current stage of the investment

2023

ready
investment

ukończenie budowy i uruchomienie inwestycji do produkcji Dobrej Energii

News

All news

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."