Turbina parowa – komunikat

Turbina parowa – komunikat

Zakończono prace nad przygotowaniem kluczowego elementu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Chodzi o turbinę parową, która zostanie dostarczona do stolicy Warmii i Mazur pod koniec września.

Turbina parowa wraz z kotłem to serce ITPO. Dochodzi w niej do przemiany energii cieplnej, pozyskanej w kotle z procesu spalania odpadów, w energię mechaniczną Maszyna napędzi generator za pośrednictwem przekładni zainstalowanej na ramie turbozespołu.. Jednocześnie z turbiny do wymienników ciepłowniczych przekazywana będzie para, która zostanie wykorzystana do podgrzewania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Turbina została wyprodukowana w Doosan Škoda Power w Pilznie w Czechach. W zeszłym tygodniu odbył się jej komisyjny odbiór. Stan techniczny serca instalacji, z ramienia @Dobra Energia dla Olsztyna, został przeprowadzony przez @Sebastian Metka. Towarzyszyli mu przedstawiciele generalnego wykonawcy tj. Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility.

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalacje termicznego przekształcania odpadów ten istotny element, wybrany specjalnie dla elektrociepłowni w Olsztynie, można uznać za wyjątkowy w skali całego kraju. Jest to bowiem tzw. turbina przeciwprężna, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ciepła ze spalania odpadów na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu ITPO osiąga bardzo wysoką sprawność energetyczną. Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej. Taka wydajność, w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej, co przekłada się m.in. na świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Oprócz produkcji turbiny ogromnym wyzwaniem logistycznym jest jej transport. Waga samego turbozespołu, bez płynów eksploatacyjnych (m.in. 8 m3 oleju) oraz napędów zaworów to ponad 70 ton. Do tego należy doliczyć wagę wyposażenia dodatkowego, takiego jak szafa sterowania i automatyki, rama dla generatora oraz wagę samego generatora energii elektrycznej. To kolejne kilka ton. Turbina zostanie dostarczona do Olsztyna drogą lądową. Będzie to tzw. transport ponadgabarytowy.

Dostawa turbiny na budowę planowana jest na 29 września bieżącego roku. Podróż elementu z Czech do Olsztyna zajmie około dwie doby. Generator energii elektrycznej, zostanie dostarczony do ITPO tego samego dnia jednak osobnym transportem, który wyruszy do nas aż z Indii.

Raport CSR 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Raport CSR 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pierwszy raport CSR przygotowany przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna. Dotyczy on  działalności firmy w  okresie 2020-2021. Przy jego powstaniu przyświecała nam przede wszystkim jedna myśl – całościowe przedstawienie naszej firmy, jej działalności biznesowej, a także aktywności pozabiznesowej, z  uwzględnieniem wpływu na  środowisko naturalne oraz społeczność, w  której funkcjonujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, by raport był napisany w  sposób jasny i  zrozumiały. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z efektami naszej pracy.

Alle dzieciaki

Alle dzieciaki

On 28 May, as part of the “Alle Ultra” ultramarathon, we organised a running competition   with . The event was dedicated to younger fans of active recreation. All competitors received an Eco-bag filled with gadgets as part of their starter pack, while the winners could count on attractive surprise-prizes. 

Alle dzieciaki

Alle dzieciaki

28 maja w ramach ultramaratonu “Alle Ultra” zorganizowaliśmy zawody biegowe. Impreza dedykowana była najmłodszym fanom aktywnej rekreacji. ️Dla każdego z zawodników przygotowaliśmy wypełniony gadżetami EKO-worek dołączony do pakietu startowego oraz ciekawe nagrody – niespodzianki dla zwycięzców.  

„Operacja Czysta Rzeka”

„Operacja Czysta Rzeka”

64 worki oraz opony, co dało śmieci o łącznej wadze ponad 1 tony – to efekt sprzątania terenu okalającego jezioro Skanda w Olsztynie, które nasi pracownicy i współpracownicy przeprowadzili 18 maja w ramach „Operacji Czysta Rzeka”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna aktywnie angażuje się w różnego rodzaju cenne akcje proekologiczne. W sprzątaniu terenu przy jeziorze Skanda w Olsztynie wzięło udział prawie 30 osób. Wśród nich byli wszyscy pracownicy firmy, a także nasi bliscy partnerzy, z którymi pracujemy na co dzień – czyli przedstawiciele Urbaser oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC Olsztyn) w Olsztynie. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas włączenie się do akcji zupełnie przypadkowych osób spacerujących nad jeziorem. To ta chęć bezinteresownej pomocy w sprzątaniu uzmysławia jak duży problem dla wielu z nas stanowią zaśmiecone tereny zielone i jak zmienia się nasza wrażliwość wobec otaczającej nas natury. Właśnie dlatego inicjatywy takie jak „Operacja Czysta Rzeka” są szczególnie ważne.

Odpady o łącznej wadze ponad 1000 kilogramów, wśród których znalazły się m.in. opony – najstarsza z nich była z ok. 1975 roku – zostały przekazane do firmy Remondis. Tam zostaną poddane segregacji i podzielone na te, które można poddać recyklingowi, jak i te, które zostaną poddane bezpiecznej utylizacji.

– Zależy nam, aby wszystkie jeziora, rzeki i inne akweny były czyste, bo woda jest jednym z najważniejszych, naturalnych dóbr, z których wszyscy korzystamy. Zwracajmy uwagę na otaczającą nas przyrodę i reagujmy, gdy jest zaśmiecana – apeluje Krzysztof Witkowski, prezes Spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

To nasz pierwszy udział w „Operacji Czysta Rzeka”, ale z pewnością nie ostatni. Chcemy takie akcje jak ta wspierać regularnie. Chcemy, by zebrane w ten sposób odpady były poddawane segregacji, a w przyszłości – zasilały naszą ekociepłownię, która ogrzeje domy mieszkańców Olsztyna zieloną, czystą energią. 

Installation of the boiler drum

Installation of the boiler drum

Installation of the boiler drum – one of the most important elements of the emerging eco-power plant. The ceremony of its hanging topped out the stage of construction of the vertical part of the boiler of the installation realized by Dobra Energia Dla Olsztyna in the PPP formula. 

Today’s event, apart from its technical aspect, has another – very important-emotional dimension. The boiler drum, as the key technological part, was ceremoniously named. In case of our Waste to Energy plant , the device was named LIDIA in honour of Mrs. Lidia Warnel, Vice President of the Management Board of MPEC (district heating municipal company) in Olsztyn (the public partner of the investment), who at the same time became the godmother of this key element, inaugurating this solemn process.  

“We are very happy that the boiler drum is named after Lidia, as it is largely thanks to President Lidia Warnel that we are conductiong this project together” – points out Krzysztof Witkowski, general director and chairman of the board of Dobra Energia dla Olsztyna. 

Installation of the boiler drum

Zamontowanie walczaka

Zamontowanie walczaka – jednego z najważniejszych elementów powstającej ekociepłowni. Ceremonia jego podwieszenia zwieńczyła etap budowy części pionowej kotła instalacji realizowanej przez spółkę Dobra Energia Dla Olsztyna w formule PPP 
 
Dzisiejsze wydarzenie, oprócz aspektu technicznego, ma inny, bardzo ważny, bo emocjonalny wymiar. Walczakowi, jako kluczowej części technologicznej, nadano uroczyście imię. W przypadku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów powstającej w stolicy Warmii i Mazur urządzenie to otrzymało imię LIDIA na cześć Pan Lidii Warnel, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (partnera publicznego inwestycji), która jednocześnie została matką chrzestną tego kluczowego elementu, inaugurując uroczyście jego podwieszenie.  
 
Bardzo cieszymy się, że walczak nosi imię Lidia, bo to w dużej mierze, właśnie dzięki Pani Prezes Lidii Warnel wspólnie realizujemy ten projekt - wskazuje Krzysztof Witkowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Dobra Energia dla Olsztyna. 

Panel interesariuszy

Panel interesariuszy

Szanowni Państwo,

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna serdecznie zaprasza wszystkich Interesariuszy na spotkanie dotyczące realizowanego projektu – instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie 16:00 w formule on-line na platformie Click Meeting poprzez link: https://cutt.ly/GTV5Ip6 .

Wydarzenie ma charakter otwarty.

Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań przed spotkaniem na adres kontakt@energiaolsztyn.pl, tak aby udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa kwestie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Dobra Energia dla Olsztyna was the ecopartner of this year’s Olsztyn Green Festival – a unique event, which has successfully combined great music with ecology for 8 years now.

This year, the Company prepared an Eco Meeting Studio , where festival participants had the opportunity to meet and talk with exceptionally interesting guests and artists who shared their pro-ecological approach to life and the essence of protecting the environment in which we all live.

During the three days of the festival, our Studio hosted such personalities as:

Gustaw Marek Brzezin – Marshall of Warmińsko-MazurskieVoivodeship

– Jacek Wasik – Director of Regional Office of the Representation of the European Commission in Poland

– Jarosław Sałamacha – project director, member of the management board of Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.

– Marcin Popkiewicz – physicist, co-author of “Ziemia Na Rozdrożu” and “Nauka o Klimacie” portals

Muniek Staszczyk – musician

– Natalia Przybysz – musician

– King – musician

Karaś / Rogucki – band

Kwiat Jabłoni – band

In addition, together with the organisers of the event, we have prepared a “Good Energy Zone” for festival-goers, equipped with benches with power plugs so that they could charge their phones with good, green energy.  The youngest visitors could take part in the “Eco Workshops with Dobra Energia“, where, under the guidance of eco-animators, they could learn about recycling and create their own toys and small works of art out of packaging.

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 napędzony Dobrą Energią

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna była Partnerem Ekologicznym tegorocznej edycji Olsztyn Green Festival – niezwykłego wydarzenia, które już od 8 lat łączy dobrą muzykę i ekologię.

W tym roku Spółka przygotowała specjalne, ekologiczne Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie uczestnicy festiwalu mieli okazję spotkać się i porozmawiać z niezwykle interesującymi gośćmi a także artystami, którzy opowiadali o swoim proekologicznym podejściu do życia oraz istocie ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

W trakcie trzech dni festiwalu, w naszym Studio wystąpiły m.in. takie osobistości jak:

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Wasik – dyrektor Regionalnego Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Jarosław Sałamacha – dyrektor projektu, członek zarządu Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.
Marcin Popkiewicz – fizyk, współtwórca portali „Ziemia Na Rozdrożu” i „Nauki o Klimacie”
Muniek Staszczyk – muzyk
Natalia Przybysz – muzyk
Król – muzyk
Karaś / Rogucki – zespół
Kwiat Jabłoni – zespół

Ponadto, wspólnie z Organizatorami wydarzenia przygotowaliśmy dla festiwalowiczów i festiwalowiczek„Strefę Dobrej Energii” wyposażoną w ławki pozwalające na doładowanie telefonów dobrą, zieloną energią.  Dla najmłodszych czekały „Warsztaty Eko z Dobrą Energią” gdzie, pod opieką eko-animatorów, dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega recykling oraz jak stworzyć własne zabawki i małe dzieła sztuki z opakowań.