Video of the transportation of the turbine

The turbine unit is one of the key elements of the Waste to Energy Plant, which arrived at the WTE Olsztyn construction site in October 2022. We kindly invite you to watch a video of the transportation of the turbine as well as its installation on site.

The steam turbine, driven by steam, causes a generator to rotate, which produces electricity. On the other hand, the steam, when condensing in the condenser, gives its heat to the network water, which, when heated, is fed into the city’s district heating network. It should be emphasised that during regular operation of WTE, it will cover about 35% of the heat demand of the residents of Olsztyn.

The annual production of electricity made available to the grid (i.e. after deducting own consumption) is estimated at over 73,000 MWh which translates into, among other things:

  • The lighting of more than 83,000 100-watt light bulbs 24 hours a day, all year round.
  • Fully charging 10 million 4,000 mAh mobile phone batteries.
  • Powering more than 18,000 electric cars for a year at 20,000 km mileage per year.

Film z realizacji transportu turbiny

Turbozespół to jeden z kluczowych elementów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, który dotarł na budowę ITPO w Olsztynie w październiku 2022 r. Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji transportu turbiny na budowę oraz jej montażu.

Turbina parowa, napędzaną parą, powoduje obracanie się generatora, który produkuje energię elektryczną. Natomiast para wodna podczas skraplania się w skraplaczu oddaje swoje ciepło wodzie sieciowej, która po podgrzaniu trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy podkreślić, że w czasie normalnej eksploatacji ITPO, będzie ona pokrywać około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło.

Roczna produkcja energii elektrycznej oddanej do tzw. sieci (czyli po odjęciu konsumpcji własnej) szacowana jest na ponad 73 tys. MWh co przekłada się między innymi na:

  • Świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • Pełne naładowanie 10 mln akumulatorów telefonów komórkowych o pojemności 4000 mAh.
  • Zasilenie przez rok ponad 18 tys. aut elektrycznych przy przebiegu 20 000 km rocznie.
Panel Interesariuszy

Panel Interesariuszy

Szanowni Państwo,

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna serdecznie zaprasza wszystkich interesariuszy na spotkanie dotyczące realizowanego projektu – instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 16:00 w formule on‑line na platformie Click Meeting. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować poprzez poniższy link.

https://cutt.ly/mNSLiPL

Wydarzenie ma charakter otwarty. Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań na adres kontakt@energiaolsztyn.pl abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa kwestie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Installation of the turbine in the WtE machine room

Installation of the turbine in the WtE machine room

From design, to installation. The turbine, which was installed in the WtE machine room in Olsztyn in October 2022, went through this entire process, which was overseen at every stage by Tomáš Winkler – project manager from Doosan Škoda Power.

The weight of the turbine unit (excluding operating fluids such as 8 m3 of oil) and valve drives is more than 70 tonnes, so one crane was not enough to install it in the building. As many as two cranes were needed, whose operators demonstrated incredible precision and synchronisation.

The installation of the turbine and the generator is the last piece of work in the machine room before the roof of the building is closed.

From the energy stream contained in the waste delivered to the WtE boiler (with a capacity of 48 MW), the turbine-generator is capable of generating around 11 MW of electrical power and 32 MW of thermal power.

In practice, this means that the annual capacity of the WtE will make it possible to cover about 35% of the heating needs of the residents of Olsztyn and produce over 73,000 MWh of electricity. This amount of electricity is sufficient, for example, to continuously power over 83,000 100-watt light bulbs throughout the entire year.